Alzheimer cafe

Alzheimer Café Lansingerland

Het Alzheimer Café is geopend op iedere tweede woensdag van de maand, met uitzondering van de maanden juli, augustus en december.

Vanaf 19.00 uur:  zaal open 
19.30 - 21.00 uur:     
 programma 
Tot 21.30 uur:
 gelegenheid om na te praten 

De toegang is gratis, u hoeft zich niet vooraf aan te melden.
Tegen een klein bedrag kunt u aan de bar een drankje kopen.

Het Alzheimer Café vindt plaats in gebouw De Stander, locatie "Ontmoet" , Wilhelminastraat 1a,2661ET, Bergschenhoek.

Contact: Welzijn Lansingerland, Linda Jukema: 010- 522 55 45


14 februari - Hoe wordt de diagnose dementie gesteld?

Iedereen vergeet weleens iets, maar wat als dit vaker terugkomt? Bij wie kan je terecht als je een vermoeden hebt? Waarom is het belangrijk om tot een goede en vroegtijdige diagnose te komen? Een specialist van de geheugenpoli zal hier vanavond alles over vertellen.

14 maart – Muziekavond

Guus Bok en Rico Hop zijn bekend van het lied ‘Hou Je Nog Van Mij’, over een man die iedere dag door weer en wind fietst om zijn vrouw met dementie te bezoeken. Naast dit lied brengen zij oud-Hollandse liedjes ten gehore, waarbij iedereen gezellig mee kan zingen.

11 april - Boekbespreking “Dan wappert mijn hart naar je toe”

Vanavond is Janneke Harmsen te gast. In het boek ‘Dan wappert mijn hart naar je toe’ beschrijft zij haar persoonlijke verhaal over de relatie met haar dementerende echtgenoot Dick. Janneke beschrijft gekke, moeilijke en onbegrijpelijke momenten die zich als gevolg van de ziekte voordoen.

9 mei - Zinvolle dagbesteding voor de mens met dementie

Gespecialiseerde dagopvang of activiteiten kunnen structuur en een zinvolle invulling geven aan de dag van een naaste met dementie. Welke mogelijkheden zijn er in de regio en wat kunnen deze betekenen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers?

13 juni - Omgaan met veranderend gedrag

Mensen met dementie veranderen. Het is voor alle betrokkenen niet gemakkelijk deze veranderingen te begrijpen, laat staan te accepteren. Een psycholoog zal vertellen wat er in de hersenen gebeurt en waardoor gedragsveranderingen ontstaan. Ook krijgt u tips en adviezen over het omgaan met de verschijnselen van dementie.

12 september - Je staat er niet alleen voor

Als mantelzorger van iemand met dementie komt er heel wat op je af, en soms zie je door de bomen het bos niet meer. Gelukkig is er mantelzorgondersteuning beschikbaar. Een casemanager en mantelzorg consulent leggen uit wat zij voor de mantelzorger kunnen betekenen.

10 oktober - Belangenbehartiging en dementie

Iemand met dementie kan op een bepaald moment zijn/haar belangen niet meer zelf behartigen. Het is belangrijk om dergelijke zaken tijdig te regelen. Een expert praat u bij over o.a. erfrecht, volmachten, bewindvoering, en (levens-)testament.

14 november - Dementie en zingeving

Elk mens heeft behoefte om zin te geven aan zijn leven. Dementie kan zingevingsvragen oproepen: Wie ben ik nog als ik niet meer voor mezelf kan zorgen of als ik mijn levensverhaal vergeet? Hoe kan ik opnieuw zin geven aan mijn leven met dementie?