Alzheimer cafe

Alzheimer Café Lansingerland met ingang van 8 september 2021 weer open op locatie!

Het Alzheimercafé is een trefpunt voor mensen die te maken hebben met dementie. Elke 2e woensdag van de maand wordt een bijeenkomst georganiseerd over relevante thema’s. Klikt u hier AC Lansingerland programma 2021.pdf  voor het jaarprogramma 2021 

10 februari – Verloop van verschillende soorten dementie

Dementie is een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen waarbij hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Alzheimer is de meest voorkomende, maar welke vormen van dementie zijn er nog meer? Hoe herken ik de verschijnselen? En hoe verloopt het proces zich? Een casemanager zal dit toelichten. Voor meer informatie en uitleg klikt u hier op de flyer Poster Alzheimercafe Lansingerland_feb2021.pdf 

10 maart – Onbegrip uit de omgeving

Wanneer je zorgt voor iemand met dementie kun je onbegrip vanuit de omgeving ervaren. Buitenstaanders merken soms niets aan de persoon met dementie, en begrijpen niet waar een mantelzorger zich druk om maakt. Vanavond wordt toegelicht hoe je om kunt gaan met dit onbegrip, door Isabel den Engelsman GGZ Delfland.

14 april – De zorg volhouden

Zorgen voor iemand met dementie kost veel energie en is niet altijd even gemakkelijk. Hoe houd je het vol? Hoe blijf je voor jezelf zorgen? Welke diensten zijn vanuit Welzijn Lansingerland beschikbaar om mantelzorgers te ondersteunen? Annemiek Wensing (Steunpunt Mantelzorg) en Jeanet Moerings (coördinator Informele Hulp) nemen u hierin mee.

12 mei – De voordelen en mogelijkheden van dagbesteding

Gespecialiseerde dagopvang of activiteiten kunnen een zinvolle dag invulling geven voor iemand met dementie. Daarnaast krijgt de mantelzorger tijd voor zichzelf. Begeleiders van de dagbesteding vertellen welke mogelijkheden er zijn in de regio Lansingerland.

9 juni – Wettelijke zaken goed geregeld bij dementie

Iemand met dementie kan op een bepaald moment zijn/haar belangen niet meer zelf behartigen. Het is belangrijk om zijn/haar wensen tijdig vast te leggen en zaken te regelen. Deze avond praat een expert u bij over erfrecht, volmachten en machtigingen bij de bank. Ook worden bewindvoering, mentorschap en (levens-)testament besproken.       

8 september – Als opname in zicht komt

De verzorging van iemand met dementie wordt alsmaar zwaarder. Opname in een beschermde woonvorm is een moeilijke stap, maar vaak onvermijdelijk. Welke woonvormen zijn er? Wat komt erbij kijken en hoe bereidt u zich voor? Zorgbemiddelaars van Laurens Entree geven hierop een toelichting.

13 oktober – Gedragsverandering bij dementie

Het komt voor dat iemand met dementie ander gedrag gaat vertonen. Ze kunnen bijvoorbeeld verward, achterdochtig, depressief of angstig worden. Hoe kunt u hier het best mee omgaan? Een psycholoog van Laurens licht dit toe.

10 november – Inspiratie

Vanavond zal een gastspreker de eigen ervaringen uit het leven met iemand met dementie delen op een inspirerende manier. Verdere details volgen later.

Alzheimer Café Lansingerland


Het Alzheimer Café is iedere tweede woensdag van de maand, met uitzondering van de maanden juli/aug/dec.

Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen zal dit digitaal of op locatie plaatsvinden. Dit zal 1,5 week van te voren bekend worden gemaakt en is ook te vinden op www.alzheimer-nederland.nl/regios/dwo

Digitaal via Zoom. Het programma is van 19:30 – 20:45 uur, en u kunt 15 min vooraf inloggen. Via acl@alzheimerdwo.nl kunt u zich aanmelden en inloggegevens krijgen.

Op locatie in “De Stander”, Wilhelminastraat 1a, Bergschenhoek (in de bibliotheek). Het programma is van 19:30 – 21:00 uur, inloop vanaf 19:00 uur. Een informatiestand van Alzheimer Nederland is aanwezig waar u met vragen terecht kunt.

Voor meer informatie: Welzijn Lansingerland, 010- 522 55 45