Bijeenkomsten

Bijeenkomsten voor mantelzorgers


“Claimen” Voor mantelzorgers.


Workshop voor familieleden en direct betrokkenen van mensen die door ziekte of handicap beperkt is.

Iedereen die zorgt voor een familielid heeft wel eens te maken met claimen. Er wordt een dringend beroep op u gedaan met woorden of indirect. Het gaat dan om aandacht, aanwezigheid en/of verzorging. Omdat de ander ziek of gehandicapt is geworden zijn veel mantelzorgers geneigd om zich weg te cijferen en veel voor het familielid te doen. Ook door soms teveel uit handen van de ander te halen, dat wat het familielid eigenlijk nog wel zelf kan doen. De kans bestaat dat u alleen nog maar aan het zorgen bent voor de ander en niet meer doet wat uzelf belangrijk of leuk vindt. In deze workshop leert u hoe claimen ontstaat en hoe u ermee om kunt gaan.

We doen dit actief met opdrachten. Ook is er gelegenheid tot discussie en het stellen van vragen.

Datum: Woensdag 24 januari 2018
Tijd: 19:00 – 21:00 uur

Trainer: Isabel den Engelsman, Preventie beleidsmedewerker GGZ Delfland

Locatie: Ontmoetingscentrum “Wel-Kom”
D.s. van Koetsveldstraat 3, 2651 CZ Berkel en Rodenrijs“RET” Voor mantelzorgers

Vaak als je in de eigen omgeving te maken hebt met ziekte van een naaste doet dat iets met je. Ook negatieve gedachten over de situatie horen daar vaak gewoon bij. Angst over de toekomst, boosheid (waarom moet mij/ons dat overkomen) verdriet en verliesgevoelens zijn gevoelens die voor kunnen komen. Wanneer horen gevoelens gewoon bij een proces en wanneer heb je het over negatieve gevoelens?

In deze bijeenkomst gaan we aan de slag met de RET methode. De RET biedt een kader om naar minder gezonde gevoelens (zoals angst, boosheid) te kijken en deze om te zetten in meer gezonde gevoelens.

In deze bijeenkomst krijgen jullie een korte impressie wat de RET is en gaan we aan de slag met het vermeerderen van positieve gedachten.


Datum: Donderdag 1 maart 2018
Tijd: 9.30 tot 11.30 uur

Trainer: Isabel den Engelsman, Preventie beleidsmedewerker GGZ Delfland

Locatie: “Ontmoet”, gebouw de Stander.
Wilhelminastraat 1a, 2661 ET Bergschenhoek


Lotgenoten contact dementie


Veel ouderen met dementie wonen thuis en worden verzorgd door hun partner. Iedereen die zorgt voor een partner met dementie zal momenten kennen waarop het hem/haar allemaal teveel wordt. Contact met andere partners, mensen die begrijpen wat u zegt omdat zij hetzelfde doormaken of doorgemaakt hebben, kan dan tot grote steun zijn. Ook na opname in het verpleeghuis zijn de zorgen voor de gezonde partner niet voorbij en voelt hij/zij zich vaak zwaar belast.

Daarom organiseert het steunpunt Mantelzorg van Welzijn Lansingerland een lotgenotencontact. Tijdens dit contact wordt partners van zowel thuiswonende mensen met dementie als van mensen met dementie in een verpleeghuis, de gelegenheid geboden hun ervaringen te delen en elkaar tot steun te zijn.Datum: 30 januari 2018
Tijd: 13:30 – 14:45 uur

Locatie: “Ontmoet”, gebouw de Stander.
Wilhelminastraat 1a, 2661 ET Bergschenhoek


Datum: 19 maart 2018
Tijd: 10:30 tot 11.45 uur

Locatie: Ontmoetingscentrum “Wel-Kom”
D.s. van Koetsveldstraat 3, 2651 CZ Berkel en Rodenrijs

U bent van harte uitgenodigd en u hoeft zich niet aan te melden. Er zijn geen kosten aan verbonden.