Mantelzorgpakket


Alle aanvragen voor Take Care (Home Instead, Zzzelf en de Mantelaar) worden per 1-2020 in behandeling genomen door de afdeling Wmo van de Gemeente Lansingerland. Zij volgen de werkwijze die voor een Wmo-aanvraag gebruikelijk is. De mantelzorgondersteuning zoals die vanuit Take Care werd verleend heet vanaf nu Begeleiding Light. Het aantal uren is ook variabel en ligt niet meer automatisch vast op een gemiddelde van 4 uur per week.

 

Aanvragen voor deze vorm van begeleiding moeten vooralsnog direct door een Wmo-consulent in behandeling worden genomen.