Terminale zorg door vrijwilligers

Ondersteuning aan inwoners en hun mantelzorgers die thuis hun laatste levensdagen willen doorbrengen.

Wat kunnen wij voor u doen?
U en uw mantelzorger(s )ondersteunen door middel van praktische ondersteuning en een luisterend oor in de laatste levensfase. Zij zijn een aanvulling op de bestaande zorg en het eigen netwerk .


Deze getrainde vrijwilligers kunnen :
  • Waken bij de cliënt
  • Helpen bij lichte persoonlijke verzorging, zoals helpen met eten en drinken, naar het toilet gaan, in en uit bed helpen, opfrissen en verschonen van de cliënt.
  • Hebben tijd en aandacht voor de cliënt en de mantelzorger(s).
  • Hebben een luisterend oor
  • Kunnen tijdelijk de zorg voor de cliënt overnemen om de mantelzorgers even rust te geven.

Wat kunt u van ons verwachten?
U kunt zich aanmelden via ons aanmeldformulier of bellen met Maria Boersma
of een van de ouderenadviseurs. Telefoon: 010 522 55 45.
We streven ernaar binnen een dag een huisbezoek bij u te plannen waarin wordt besproken hoe de situatie is en aan welke hulp behoefte is. Dat kan bestaan uit meerdere dagdelen inzet van vrijwilligers.
Zo nodig worden meerdere vrijwilligers ingezet.