Steunpunt mantelzorg

“HET IS HEEL PRETTIG DAT IEMAND OPLET OF HET WEL GOED MET JE GAAT.”

Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door familie, vrienden en buren aan elkaar. Het gaat hierbij om langdurende en onbetaalde zorg.

Voor u is het heel normaal om mensen om wie u geeft, en die uw ondersteuning nodig hebben, een handje te helpen. Dit geeft vaak ook veel voldoening. Na verloop van tijd als de zorgperiode langer wordt en in vele gevallen ook intensiever, ervaart u misschien meer spanning en wordt het lastiger om uw zorgtaken te combineren met uw baan of privéleven.

Wat kunnen wij voor u doen?
Omdat mantelzorg intensief kan zijn, kunnen we u ondersteunen bij uw zorgtaak. Onze mantelzorgadviseur kijkt samen met u naar passende mogelijkheden. Ze adviseren, ondersteunen en ontlasten door bijvoorbeeld het (tijdelijk) overnemen van regeltaken of respijtzorg. Respijtzorg biedt u als mantelzorger de mogelijkheid uw zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Daardoor kunt u de zorg beter volhouden.

Wat kunt u van ons verwachten?
In een persoonlijk gesprek met de mantelzorgadviseur biedt zij u niet alleen een luisterend oor, zij kan u ook tips geven en met u meedenken rondom praktische vragen. Vragen over hulpmiddelen, de rol van uw huisarts, wie u (tijdelijk) kan ondersteunen bij uw zorg en andere vraagstukken. Als het nodig is kan ze ook een aantal zaken voor u uitzoeken. Als zaken goed geregeld zijn, kan er meer ruimte en rust ontstaan om uw draagkracht te vergroten.

Werkende mantelzorger
Gezamenlijk bekijken we wat u nodig heeft om u uw werk het beste kunt combineren met de mantelzorg. Om de draaglast tijdelijk te verlichten, bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid om een vrijwilliger in te zetten voor vrijwillige thuiszorg, zodat u de zorg af en toe even uit handen kunt geven.

Hoe kunt u met ons in contact komen?
U kunt ons bellen op T. 010- 5225545 of een e-mail sturen naar info@swsl.nl.

Bent u mantelzorger?

Mantelzorgers, zoals u, geven graag zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Wanneer u onbetaald, intensief zorgt voor bijvoorbeeld  een gehandicapt kind, voor een dementerende partner of een chronisch zieke moeder, bent u mantelzorger. U doet dit uit liefde en uit vanzelfsprekendheid. Hierdoor herkennen veel mensen zich niet als mantelzorger.

We kennen een aantal mantelzorgers, maar er zijn ook veel “onzichtbare” mantelzorgers. Welzijn Lansingerland en de Gemeente Lansingerland  zijn op zoek naar alle mantelzorgers, zodat wij u kunnen ondersteunen daar waar nodig en een blijk van waardering kunnen geven.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar mantelzorg@swsl.nl. We nemen dan contact met u op.  

Voor meer informatie kunt u bellen met telefoonnummer 010-522 55 45

Als u zich aanmeldt zit er geen verplichting aan vast.