Welzijn Lansingerland

Onze missie

Welzijn Lansingerland bevordert participatie van mensen in de samenleving, met speciale aandacht voor kwetsbare mensen en ruimte voor en betrokkenheid van de meer zelfredzamen. Welzijn Lansingerland fungeert als schakel tussen mens en samenleving, voor wie dat nodig heeft, op een manier die bij hem/haar past.

Onze visie

In de samenleving is er een groeiende behoefte aan participatie, ontmoeting en zorg voor elkaar. Mensen willen hun leven graag zelf vormgeven, vanuit hun eigen achtergrond en overtuigingen. In Lansingerland heeft iedereen het recht op de mogelijkheid om op de eigen manier mee te kunnen doen. Welzijn Lansingerland draagt actief bij om deze mogelijkheden te vergroten en gaat daarbij uit van de eigen kracht, wensen en mogelijkheden van mensen.

Van en voor elkaar

Welzijn Lansingerland richt zich primair op senioren, mantelzorgers en vrijwilligers, mensen met een functiebeperking, mensen met dementie en mensen in een sociaal isolement. Welzijn Lansingerland informeert, adviseert, creëert ontmoetingsmogelijkheden en ondersteunt waar dat nodig is. Naast de professionals zijn vrijwilligers onmisbaar in het werk van Welzijn Lansingerland. Participatie komt immers maximaal tot uitdrukking wanneer actieve en zelfredzame inwoners zich inzetten voor de minder zelfredzamen. Zo geven vrijwilligers, professionals en cliënten samen dagelijks invulling aan een actieve betrokken samenleving.

Wie zijn wij

Welzijn Lansingerland is een relatief kleine en flexibele organisatie. Zij speelt snel in op wensen en behoeften van cliënten en op de ontwikkelingen in de samenleving. Door de lokale inbedding signaleert Welzijn Lansingerland vroeg nieuwe vragen en ontwikkelingen en realiseert zij gelijktijdig creatieve oplossingen. Voor Welzijn Lansingerland is het van belang dat de inspiratie en ambitie door de hele organisatie worden ervaren. Flexibel, ter zake kundig en breed inzetbaar personeel en betrokken gemotiveerde vrijwilligers zijn daar een belangrijk middel toe. Welzijn Lansingerland biedt professionals en vrijwilligers de ruimte om met grote zelfstandigheid taken uit te voeren. 
Welzijn Lansingerland is  een transparante organisatie waarbinnen medewerkers en vrijwilligers vakkundig werken en helpen.

Strategische doelstellingen

Welzijn Lansingerland wil de komende jaren van betekenis blijven voor Lansingerland. Dit vereist een aanpak die zowel de sterke kanten van de organisatie overeind houdt als de kwetsbaarheid vermindert. Om dit de komende beleidsperiode te bereiken heeft Welzijn Lansingerland drie strategische doelstellingen:

  • Samenwerking
    Bij het aangaan van strategische allianties wordt kennis en expertise gebundeld tot efficiencyvoordelen. Welzijn Lansingerland wil nadrukkelijk samenwerking met regionale zorg- en welzijnsorganisaties. Vanzelfsprekend dient de samenwerking bij te dragen aan de visie en missie van Welzijn Lansingerland. 
  • Verbreding van het aanbod
    Aanbieden van nieuwe diensten aan bestaande doelgroepen en het bedienen van nieuwe doelgroepen houdt Welzijn Lansingerland sterk. Welzijn Lansingerland ontwikkelt actief nieuwe mogelijkheden en vertaald deze naar aanbod van diensten.
  • Ondernemen
    De huidige financieringsstructuur is kwetsbaar. Welzijn Lansingerland gaat  inzetten op het organiseren van diversiteit in financieringsbronnen om de continuïteit van dienstverlening te waarborgen.