Bestuur

Bestuur

Aan het hoofd van Welzijn Lansingerland staat een toezichthoudend bestuur. Dit bestuur is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie, het organiseren van de noodzakelijke middelen en de prestaties van de onderneming, alsmede voor het naleven van wet en regelgeving. Het bestuur heeft een groot deel van zijn bestuurlijke taken gedelegeerd aan de directie en houdt toezicht op de uitvoering hiervan.


Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 Functie: Voorzitter 
 Naam: Bart-Jan van Miltenburg 

 Functie: Secretaris 
 Naam: Resi Voorwinden