Bestuur

Bestuur

Aan het hoofd van Welzijn Lansingerland staat een toezichthoudend bestuur. Dit bestuur is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie, het organiseren van de noodzakelijke middelen en de prestaties van de onderneming, alsmede voor het naleven van wet en regelgeving. Het bestuur heeft een groot deel van zijn bestuurlijke taken gedelegeerd aan de directie en houdt toezicht op de uitvoering hiervan.


Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 Functie:Voorzitter 
 Naam:Dhr. Bart-Jan van Miltenburg 
Lin-adres: 
Email-adres:

https://nl.linkedin.com/in/bart-jan-van-miltenburg-0a77ba14
bartjanvanmiltenburg@gmail.com


 Functie:Secretaris 
 Naam:Dhr. Pieter Houwers 
 Lin-adres: 
https://nl.linkedin.com/in/pieterhouwers
 Functie:Penningmeester
 Naam:Dhr. Ron Sedee 
 Lin--adres:  
https://nl.linkedin.com/in/ronsedee Functie:Bestuurslid
 Naam:Dhr. Patrick Paijmans
 Lin--adres:  https://nl.linkedin.com/in/paijmans

https://nl.linkedin.com/resi-voorwinden-8a42a710
 Functie:Bestuurslid
 Naam:Resi Voorwinden
 Lin--adres:  
Het bestuur is een onbezoldigd bestuur en wordt beloond volgens de daartoe in het vrijwilligersbeleid van Welzijn Lansingerland vastgestelde beloningsstructuur.
 Functie: Bestuurslid
 Naam: Mw. Sandra van der Meer
 Email-adres:   vdmeerpost@hetnet.nl 

 Functie: Bestuurslid
 Naam: Mw. Sandra van der Meer
 Email-adres:   vdmeerpost@hetnet.nl 

 Functie: Bestuurslid
 Naam: Mw. Sandra van der Meer
 Email-adres:   vdmeerpost@hetnet.nl 

 Functie: Bestuurslid Naam: Mw. Sandra van der Meer Email-adres:   vdmeerpost@hetnet.nl 
 Functie:Bestuurslid
 Naam:Dhr. Patrick Paijmans
 Email-adres:  ppaijmans@kpnmail.nl

 Functie:Bestuurslid
 Naam:Dhr. Patrick Paijmans
 Email-adres:  ppaijmans@kpnmail.nl