Formulierenbrigade

Formulierenbrigade: alle afspraken tot en met 6 april gaan niet door. Op het moment dat onze locaties weer open kunnen gaan nemen we telefonisch contact op om een nieuwe afspraak te plannen.“IK WIL ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG ZIJN;
WAAR NODIG MET HULP.”

Wat kunnen wij voor u doen?

De formulierenbrigade biedt ondersteuning het invullen van formulieren . U kunt daarbij denken aan Belasting aangifte, Aanvraag AOW, Aanvraag of wijziging van Huur- en Zorgtoeslag, aanvraag bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belasting enz.

De formulierenbrigade is bedoeld voor inwoners uit de gemeente Lansingerland met het volgende inkomen:

• tot € 30.000,- (alleenstaanden)

• tot € 40.000,- (gehuwden/samenwonenden) en

• vermogen per persoon maximaal € 21.139

• vermogen ouderen met een inkomen tot € 14.302 mag maximaal € 49.123 bedragen

Wat kunt u van ons verwachten?

Maandelijks is er een spreekuur in alle drie de woonkernen. In februari en maart is er elke week in elke woonkern een spreekuur. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met Welzijn: 010 522 55 45. U krijgt dan ook te horen welke papieren u moet meenemen om het invullen/ aanvragen mogelijk te maken.

Inwoners die de Nederlandse taal niet beheersen vragen wij iemand mee te nemen die hen daarbij kan ondersteunen.

De vrijwilligers zijn door verschillende instanties getraind (Sociale Verzekeringsbank, Belastingdienst en ambtenaren van de gemeente). Gezamenlijk vult u de benodigde formulieren in. U blijft zelf verantwoordelijk voor de formulieren en de verstrekte gegevens. Uw privacy blijft ten alle tijden gewaarborgd. U krijgt een kopie van het ingevulde formulier mee.

Kosten
Per consult betaalt u € 2,00 aan administratiekosten.