Directeur Welzijn Lansingerland

Welzijn Lansingerland is de welzijnsorganisatie in de gemeente Lansingerland. De gemeente is in 2007 ontstaan uit de fusie van Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek en heeft 62.000 inwoners. Eén van de doelen van de decentralisaties en transities in het sociale domein is dat inwoners zich steeds actiever inzetten en meer eigen verantwoordelijkheid nemen. Mensen leven zo vaak en zo lang mogelijk zelfstandig thuis. Kwetsbare groepen hebben daar hulp bij nodig. Welzijn Lansingerland (WLL) richt zich op het bevorderen van participatie van kwetsbare mensen: senioren, mantelzorgers en vrijwilligers, mensen met een functiebeperking, mensen met dementie en mensen in een sociaal isolement. Ze focust op sociale samenhang, informatie, preventie, toegang sociaal domein, zelfredzaamheid, informele zorg, advies en ondersteuning op maat, en de vrijwilligerscentrale. WLL werkt nauw samen met de gemeente en collega (zorg)organisaties. Haar missie luidt: “Welzijn Lansingerland is de schakel tussen mens en samenleving, voor wie dat nodig heeft, op een manier die bij hem/haar past‘’. De stichting zoekt een

Directeur Welzijn Lansingerland (28-32 uur)Welzijn Lansingerland via Stade Advies

Functieomschrijving
Als directeur van deze mooie organisatie ben je intern en extern een verbinder. Je zegt wat je doet en doet wat je zegt. Je staat voor de uitdaging om met de klanttevredenheid als uitgangspunt, nieuwe kansen te zien en te benutten. Om de interventies en dienstverlening verder te ontwikkelen, de resultaten beter zichtbaar te maken, de nieuwe organisatiestructuur te borgen en de organisatie integraal aan te sturen. Je bent het boegbeeld en representeert de organisatie in het externe veld. Je weet intern en extern de visie en waarden helder te verwoorden en uit te dragen.

Je stuurt direct en zonder aanvullend management integraal (personeel, processen, kwaliteit financiën, faciliteiten) 20 medewerkers aan en bent verantwoordelijk voor de aansturing van ruim 350 vrijwilligers. Je schept duidelijkheid over de posities en lijnen, de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en resultaatgebieden. Je stelt heldere kaders, creëert randvoorwaarden en stimuleert de medewerkers om hun talenten te ontwikkelen, verantwoordelijkheid te nemen en initiatieven te ontplooien. Je draagt bij aan een aanspreekcultuur, hebt een coachende leiderschapsstijl en bevordert op ontspannen wijze de onderlinge samenwerking. Uiteraard ben je in deze rol verantwoordelijk voor excellente dienstverlening, een financieel gezonde huishouding, een hoge medewerkerstevredenheid en een laag verzuim. Je schakelt snel van operatie naar strategie en terug. Als directeur leg je verantwoording af aan een vijfkoppig bestuur, waarmee je een open en opbouwende relatie onderhoudt.

Op basis van de missie, de strategische visie en de ambities anticipeer je op actuele ontwikkelingen. Die vertaal je naar concrete doelen, haalbare (meerjaren)plannen en meetbare resultaten die passen bij het resultaatgericht verantwoorden. Je zorgt dat het registratiesysteem dit ondersteunt. Je brengt focus aan, maakt keuzes en stelt prioriteiten. Met behoud van de goede reputatie en lokale inbedding, zorg je dat innovatieve ideeën worden ontwikkeld en gefinancierd en dat WLL een relevante speler blijft in het voorliggende veld van het sociaal domein. Je exploreert daarbij – ook buiten de gangbare paden- de mogelijkheden om met (nieuwe) partners samen te werken.

Je bent verantwoordelijk voor de nieuwe integrale interne samenwerking, voor doorontwikkelingen –samen met de betreffende medewerkers- rond de werkvelden Ouderenadvies en Dagbesteding en voor een communicatieaanpak die de bekendheid met de producten en dienstverlening versterkt. Je streeft er naar dat in alle activiteiten en door alle medewerkers de essentie van de toegevoegde waarde van WLL wordt uitgedragen. Je zorgt voor goede profilering en positionering van WLL naar de burger, de gemeenten en collega-organisaties in het publieke domein.

Het Profiel
Uiteraard heb je passie voor het welzijnswerk en grote affiniteit met het werken met vrijwilligers. Je communiceert heel helder, bent transparant in wat je doet en komt dat na. Je bent als verbinder pur sang in staat om samenhang te creëren en met realiteitszin en pragmatisme doelen te bereiken. Voor deze rol is het belangrijk dat je soepel kunt schakelen tussen de strategische, tactische en operationele rol. Je beweegt je makkelijk en communiceert graag op ieder niveau. Je bent standvastig op inhoud en flexibel in het proces of de aanpak.

We zoeken ambitieuze kandidaten met een afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau en een academisch werk- en denkniveau. Je hebt minstens 5 jaar ervaring opgedaan in een managementfunctie in een vergelijkbare welzijnsorganisatie of een extramurale zorgorganisatie en je bent bekend met de huidige transities en de positionering van welzijn daarbinnen. Je hebt de potentie en ambitie om een eindverantwoordelijke positie in te vullen. Je snapt de complexiteit van dit veranderende veld waarin gemeenten en welzijn- en zorgaanbieders zich anders tot elkaar verhouden. Kennis van governance en besturingsmodellen is een pré.

Je hebt een visie op bovengenoemde thematiek, in het bijzonder op de positie van welzijnswerk (in combinatie met zorg) en de rol van vrijwilligers. Je bent strategisch sterk, analytisch, hebt veel gevoel voor politiek/bestuurlijke gevoeligheden en je bent in staat om WLL extern goed te representeren en intern efficiënt in te richten. Je hebt ook een visie op de aansturing van organisaties, zicht op de wijzigingen in financiering binnen het sociaal domein en je bent in staat om dienstverleningsconcepten te ontwikkelen. Je bent financieel goed onderlegd en stelt kwaliteit van de dienstverlening altijd centraal. Je bent in staat een transparante en constructieve relatie met het bestuur te onderhouden.

We zoeken een inspirerende en professionele directeur die deze uitdaging aan wil gaan. Je herkent je in onderstaande competenties:
  • Coachend leiderschap
  • Ambassadeurschap in woord en daad
  • Sociaal en innovatief ondernemerschap
  • Bestuurlijke- en organisatiesensitiviteit
  • Resultaatgericht en besluitvaardig
  • Samenbindend en zelfreflectief vermogen
  • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Aanbod en sollicitatieprocedure
Inschaling vindt plaats conform de CAO Sociaal Werk in maximaal schaal 13. Het maximum salaris bedraagt € 6.065,= bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Je kunt t/m 6 mei 2019 op de functie reageren door een brief met motivatie en een CV te mailen naar advies@stade.nl. De intakegesprekken vinden plaats op 16 mei en 17 mei). De gespreksrondes bij Welzijn Lansingerland worden in week 23 en week 24 gehouden. De organisatie streeft ernaar om de procedure op 17 juni 2019 te hebben afgerond. Je moet een VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Erik Vermathen van Stade Advies. Nadere informatie is bij hem verkrijgbaar via telefoonnummer 06-10 939 404 of e.vermathen@stade.nl.